7 000 färre i fas 3 nästa år, 17 500 färre 2016. Det är Arbetsförmedlingens prognos för avvecklingen av fas 3. Det dröjer ända till 2018 innan fas 3 är helt utfasat. 870 personer kommer att finnas kvar på slutet.

Dessutom ska fas 1 och 2 bli bättre. En rapport från regeringens forskningsorgan IFAU för några år sedan visade att det är alldeles för låg aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser.

Med andra ord: arbetslösa får inte det stöd de har rätt till innan de hamnar i slutstationen fas 3. Nu ska aktiviteten i fas 1 och 2 öka ”i syfte att minska inflödet av nya deltagare” i fas 3.

I dag är det tvärtom. Fler skrivs in i än ut ur fas 3 månad för månad. I september i år växte fas 3 med nästan 1 300 deltagare. Medeltalet för hela 2014 väntas bli 34 200 inskrivna i fas 3.

Däremot krymper fas 1 och fas 2. Det är fler som slutar än som börjar.

Prognosen är osäker. Den bygger på vad regeringen hann få med i budgeten på ett par veckor. Lagom till jul kommer nästa besked. Då ska regeringen komma med regleringsbrevet som styr Arbetsförmedlingen under nästa år.

Nya besked om fas 3-nedläggningen kan komma där eller i något regeringsbeslut under den närmaste tiden.

Arbetsförmedlingen tror inte på någon rivstart för alternativen till fas 3 – extratjänster i välfärden och utbildningsplatser. Målet är 32 000 extratjänster – men i budgeten räknar regeringen bara med 4 400 extratjänster nästa år.

Arbetsförmedlingen skruvar ner förväntningarna ytterligare. Erfarenheten visar ”att det tar tid att utveckla och etablera omfattande reformer”, står det i Arbetsförmedlingens prognos.

Bidragen till fas 3-anordnare sänks från 5 000 till 2 200 kronor per deltagare och månad nästa år. I år kostar anordnarbidragen runt 1,5 miljarder. Nästa år beräknas summan bara minskade knappt 200 miljoner kronor. Det stora raset kommer först 2016. Då minskar utgifterna för fas 3-bidrag med en miljard jämfört med i år.

Orsaken till dröjsmålet är att ersättningen till fas 3-anordnare inte sänks direkt. De får samma ersättning som nu så länge tills deras avtal med Arbetsförmedlingen har löpt ut.