62 procent av de arbetslösa fick ingenting alls från a-kassan i september. 35 procent fick inkomstrelaterad ersättning. Ytterligare tre procent fick grundbeloppet på 320 kronor om dagen från a-kassan.

Det skriver Arbetsförmedlingen i en återrapport till regeringen.

Den 1 maj nästa år höjs taket i a-kassan till 910 kronor. Efter 100 dagar minskar den högsta ersättningen till 760 kronor om dagen. Även grundbeloppet höjs till 365 kronor per dag i två steg.

Förändringen berör 38 procent av Sveriges 371 200 arbetslösa i september fullt ut. Även många långtidsarbetslösa med aktivitetsstöd får högre ersättning i och med att taket höjs. De får 65 procent av takbeloppet i ersättning.

Fas 3-deltagare får i medeltal ut 11 600 kronor i månaden före skatt men beloppen skiljer sig från person till person. I dag kan ersättningen vara allt från noll till 14 960 kronor i månaden. De som inte var medlemmar i en a-kassa när de blev arbetslösa får ingenting.

I år kostar a-kassan 13,6 miljarder.