Löneökningarna var 2,8 procent fram till och med augusti i år. Industrins och statens anställda har fått lägre ökningar medan de anställda inom handeln och fastighetssektorn fått betydligt mer.

Det framgår av Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik för tiden fram till och med augusti.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt av löneökningarna mellan januari och augusti i år och varje månads ökning är beräknad på de senaste 12 månaderna. Det är en urvalsundersökning och den kommer att ändras bland annat till följd av att retroaktiva löner betalas ut.

Löneökningen på 2,8 procent beskriver utvecklingen på hela arbetsmarknaden. I näringslivet har ökningarna varit 2,9 procent medan industrianställda fått 2,4 procent mer i lön och de statligt anställda haft lönepåslag på 2,3 procent.

De anställda inom handeln har haft lönepåslag på 4,6 procent och de anställda inom fastighetsbranschen 4,7 procent.

Medlingsinstitutet har också gjort en prognos för första halvåret slutgiltiga utfall. Den visar på löneökningar på 2,81 procent samtidigt som Medlingsinstitutet räknat ut att avtalen ska ge 2,12 procent under första halvåret. Det byter att lönerna ökat med i storleksordningen 0,7 procentenheter mer än avtalen, men Medlingsinstitutet konstaterar att prognosen är mer osäker än vanligt.