Transportarbetareförbundet har tagit tillbaka uppsägningen av stuveriavtalet.

Förbundet ville tidigare bryta avtalet i förtid på grund av oenighet kring premieinbetalningarna till Portside, en gemensam stiftelse som gör det möjligt för äldre hamnarbetare att gå i pension i förtid.

Stridsfrågan har handlat om hur stor del av lönesumman arbetsgivarsidan ska betala in till stiftelsen. Portside behöver få in mer pengar för att systemet ska kunna fortsätta fungera.

Efter nya förhandlingar har parterna enats och arbetsgivarna höjer sin insats från den första januari 2015, skriver Transportarbetaren.

Därmed uppnår Transport sitt mål, uppsägningen av kollektivavtalet tas tillbaka och stuveriavtalet löper vidare som tänkt till den 31 mars 2016.

 

Läs tidigare artikel: