Rösträkning efter det ukrainska parlamentsvalet i söndags. Foto: SSergei Chuzavkov

Rösträkning efter det ukrainska parlamentsvalet i söndags. Foto: Sergei Chuzavkov

 

Utan pengar från näringslivet hade socialdemokraterna och facket inte en chans i det ukrainska parlamentsvalet den gångna helgen.

sergejkondriuk– För att alls ställa upp i valet måste man betala en registreringsavgift på 1,2 miljoner hryvnia. De pengarna kunde vi inte samla in på den korta tid som stod till buds, säger Sergej Kondriuk, vice ordförande i Ukrainas dominerande fackliga centralorganisation FPU, som för första gången tog politisk ställning i ett val och samverkade med det socialdemokratiska partiet.

Ombedd att kommentera valutgången låter Sergej Kondriuk ändå inte alltför besviken. Han är först och främst nöjd med att skandaler kunde undvikas.

– Valet genomfördes med ett minimum av regelbrott. Visst förekom oegentligheter. Men inget massivt fusk, så som i det förra valet.

– Resultatet blev en otvetydig seger för proeuropeiska krafter. Inte bara de två största partierna – president Porosjenkos parti respektive premiärminister Jatsenjuks – driver en EU-vänlig linje, utan även det tredje och det fjärde största partiet. Det betyder att Ukraina kan gå vidare med associationsavtalet med EU.

Att de hårdföra nationalistiska partierna fick så svagt stöd förvånar Sergej Kondriuk. Troligen beror det på att de inte hade tillräckliga resurser för sina valkampanjer. De pengar de hade användes dessutom främst till mat och förnödenheter åt människor som hade flytt från kriget i östra Ukraina.

– Porosjenkoblocket och Jatsenjuks Folkfront hade däremot råd med en enorm annonsering, och med valpropaganda som delades ut direkt till hushållen. Någonstans ifrån fick de pengar. I ett läge där Ukraina inte har råd med hjälmar och uniformer för sina soldater fanns plötsligt väldigt stora resurser.

Det här måste tas upp till debatt, anser Sergej Kondriuk. Utan stöd från vad han kallar ”strukturer i affärslivet”, det vill säga någon av de oligarker som dominerar Ukrainas näringsliv, är det mycket svårt att göra sig gällande i den ukrainska politiken.

– En rad affärsintressen erbjöd oss samverkan inför valet. Men vi ville inte riskera vårt goda namn, inte sälja vår självständighet, säger Sergej Kondriuk.

– Också andra partier än socialdemokraterna föreslog samverkan med facket. Vi sa nej även till det, på grund av deras band till olika affärsintressen.

Inget av de partier som kom in i parlamentet har sagt någonting konkret om den katastrofala arbetsmarknaden och de låga lönerna. Sociala frågor har i stort sett inte lyfts upp i valrörelsen, och det oroar Sergej Kondriuk.

– Över 600 000 anställda har förlorat jobbet i år, och ytterligare 700 000 är permitterade på deltid. Den lagstadgade minimilönen, som har legat still sedan december 2013, är nästan 30 procent lägre än det existensminimum som socialdepartementet har slagit fast. Var tredje medlem i facket befinner sig nu på eller under fattigdomsgränsen.

FPU anser att minimilönen måste höjas, och att det är möjligt utan att spä på inflationen. Facket vill ha en dialog med regeringen om situationen på arbetsmarknaden, och i samband med en demonstration den 15 oktober med 5 000 deltagare lämnade facket över sina krav till regeringen.

– Vi har inte fått något svar. Premiärminister Jatsenjuk ignorerar facket och dess tio miljoner medlemmar, säger Sergej Kondriuk.

– Vi måste agera. I nästa parlamentsval tror jag att facket kommer att ställa upp med egna kandidater.