Socialbidragen kostade 10,8 miljarder 2013. Nästan hälften går till arbetslösa.

– Den siffran har varit relativt konstant under de senaste åren, säger Anette Agenmark, som arbetar med statistiken på Socialstyrelsen.

Majoriteten av arbetslösa med socialbidrag får ingen annan ersättning. En stor grupp får så dålig ersättning att de måste fylla på med socialbidrag. Och så finns det en liten grupp som väntar på ersättning från a-kassan, aktivitetsstöd eller vad det nu kan vara.

271 000 vuxna och 140 000 barn bor i hushåll som fick socialbidrag förra året. Det är 4,4 procent av befolkningen.

Sex procent av dem som får socialbidrag har ett arbete. De tjänar så dåligt att de inte kan leva på lönen. Drygt hälften i den här gruppen arbetar deltid.

Två procent av dem som får socialbidrag jobbar heltid. De flesta har helt enkelt väldigt låg lön. En mindre grupp behöver socialbidrag i väntan på lönen.

Fler behöver socialbidrag under lång tid, närmare bestämt något år. Andelen har ökat från 31,7 till 36,7 procent mellan 2011 och 2014.

Gruppen som har tagit emot socialbidrag i minst tre år ökar ännu snabbare. Den omfattar numera nästan var fjärde person som får socialbidrag.

Ensamma mammor är mest utsatta. 22 procent av dem får socialbidrag.

Det finns stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Sörmlands län hamnar i topp när det gäller socialbidrag på grund av arbetslöshet, före Blekinge och Gävleborg. I dessa tre län går mer än 55 procent av socialbidragen till arbetslösa.

Sörmland toppar också listan över andelen invånare som får socialbidrag. Siffran är 7,3 procent. I botten ligger Halland med 2,5 procent.

Det finns stora skillnader mellan små och stora kommuner. De tre storstäderna sticker ut. Här finns det både stadsdelar med hög andel socialbidragstagare och stadsdelar med låg andel, men inte mycket däremellan. Det bekräftar bilden av storstäderna som segregerade.

I dag redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av socialbidragen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Det är Socialstyrelsens tredje rapport om socialbidragen i år.