Facket sa nej till arbetsgivarens, ett pastorat, förslag om ny kyrkoherde. Det gick arbetsgivaren med på. Sedan anställdes kyrkoherden ändå, utan ny förhandling med facket. Brott mot lagen om medbestämmande, anser Arbetsdomstolen som dömer pastoratet att betala 80 000 kronor i skadestånd.

Ett pastorat i Dalarna skulle få ny chef, kyrkoherde. Arbetsgivaren hade ett förslag på namn inför förhandlingar med de fackliga representanterna på arbetsplatsen, Kyrkans akademikerförbund och Vision. Facket tyckte inte att förslaget var bra. Parterna kommer under förhandlingen överens om att att tjänsten ska lysas på nytt.

Sedan beslutade kyrkonämnden ändå att anställa den kyrkoherde som pastoratet föreslagit från början. Utan någon ny förhandling. Enligt Arbetsdomstolen (AD) var pastoratet skyldigt, enligt § 11 MBL, att ta initiativ till förhandling med facket innan nämnden fattade ett beslut om att anställa.

”Enligt Arbetsdomstolens mening får man typiskt sett räkna med att arbetstagarorganisationer vill få tillfälle att förhandla med arbetsgivare om denne önskar fatta ett beslut som påtagligt avviker från vad parterna enats om vid förhandling”, skriver man i domskälen.

Pastoratet döms att betala 40 000 kronor till de båda fackförbunden. Tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får pastoratet också stå för rättegångsnotan på 135 750 kronor.

Kyrkans akademikerförbund hade dock yrkat på 75 000 kronor i skadestånd. Och Vision 100 000 kronor. Men domstolen tar hänsyn till vad man anser vara en ”missbedömning av rättsläget”, snarare än en ovilja att förhandla. Därav ett betydligt lägre skadestånd.

­– Det är ganska vanligt att arbetsgivare försöker undslippa skadeståndsansvar genom att hävda att man inte kände till lagreglerna, men detta brukar Arbetsdomstolen vara kallsinnig inför, skriver Visions förbundsjurist Mikael Ruukel i en kommentar på sin blogg.

Domstolens ledamöter var enhälliga i avgörandet.