Arbetsförmedlingen (AF) lägger ner 100 kontor när myndigheten reformeras, uppger generaldirektören Mikael Sjöberg på DN debatt.

Han skriver att förmedlingskontoren ”inte alltid är den självklara platsen för att möta de sökande och arbetsgivarna”. Därför ska man jobba mer flexibelt och mobilt, och möta människor till exempel över nätet.

Inga medarbetare ska sägas upp till följd av nedläggningen av kontoren.

Arbetsförmedlingen har fått kritik från många håll för att den fungerar dåligt. Generaldirektör Mikael Sjöberg har sedan han tillträdde i februari fört en dialog med både medarbetare, arbetsgivare och arbetssökande för att få en bild av myndighetens brister och vad som behöver göras.

– Det är ingen slump att vi har lågt förtroende. Vi har inte hängt med i en normal utvecklingstakt, vi har ålderdomliga arbetssätt, vi har ålderdomliga rutiner och ålderdomliga IT-system. Så en hel del av kritiken är befogad, och många medarbetare har samma uppfattning som våra kunder och vår omvärld, säger han.

– Det här har skapat en väldig frustration bland våra medarbetare, man är inte frustrerad över att vi får kritik utan man är faktiskt frustrerad över att saker och ting inte har utvecklats på ett bra sätt.

Ett förnyelsearbete inleds nu som ska göra Arbetsförmedlingen till en ”effektiv och modern myndighet”. Bland annat ska kontakterna med arbetsgivarna förbättras, vilket innebär mer uppsökande verksamhet, samt att fler digitala tjänster ska lanseras och arbetsförmedlarnas administrativa börda ska minskas. AF ska också lägga ner mer kraft på dem som som bedöms ha bättre förutsättningar att få ett arbete.

– Dels är ju regeringen tydlig med att vi ska lägga mer prioritering på dem, men vi kan också se själva att det är väldigt viktigt att ha en bra dialog initialt med dem som är nyarbetslösa. Inte minst för att identifiera dem som vi tror kan bli långtidsarbetslösa, säger Sjöberg.

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv (SN) har länge varit kritisk mot Arbetsförmedlingen som man menar inte lyckas med sitt grunduppdrag: att förmedla jobb. SN anser bland annat att förmedlingsverksamheten bör konkurrensutsättas.

Carina Lindfelt, avdelningschef på SN, tycker att Mikael Sjöberg kommer med vällovliga förslag till förändringar men att det inte räcker.

– Det är väl klokt att Mikael har insett i sin nya roll som generaldirektör att det är en myndighet med stora problem och lågt förtroende och att det finns väldigt mycket att göra. Och arbetsgivarkontakterna är en sådan fråga han pekar på. Men det har inte bara han gjort, det har myndighetschefer under många år gjort och det har regeringar under många år gjort. Och trots det fungerar det inte, säger hon.

Enligt Lindfelt har de flesta arbetsgivare som SN företräder inte längre något med Arbetsförmedlingen att göra.

– Så det handlar om bygga upp ett förtroende från grunden igen, och det krävs mer än projektform eller stora satsningar, det krävs ett helt annat arbetssätt. Och vi ser fram emot den utredning som Agneta Dreber driver för att se över hur man i framtiden ska ha en väl fungerande aktör i det här sammanhangen.

Agneta Dreber, tidigare chef för Folkhälsoinstitutet, fick av den förra regeringen uppdrag att se över AF och komma med nya förslag till januari 2016.