Industrikoncernen Alfa Laval genomför ett stort sparprogram som innebär att 300 jobb försvinner, huvudsakligen utanför Sverige. Vinsten för tredje kvartalet hamnade under förväntningarna men orderingången var rekordhög.

Alfa Lavals vinst stannade på 991 miljoner kronor, jämfört med vinsten på 1 075 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 172 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Resultatet tyngs av en engångskostnad på 260 miljoner kronor för det besparingsprogram som bolaget genomför. Programmet ska ge besparingar på 300 miljoner kronor på årsbasis under fjärde kvartalet 2015.

– När programmet är genomfört medför det en nettopersonalminskning på 300 personer, sade Alfa Lavals vd Lars Renström på en telefonkonferens.

Neddragningen kommer huvudsakligen att ske utanför Sverige. Bland annat kommer produktion i Danmark att flytta till Kina.

Lars Renström är mycket nöjd med rapporten och då framför allt orderingången.

– Vi gläds över ett ytterligare starkt kvartal med en orderingång på 9,7 miljarder kronor, vilket är en ny rekordnivå.

Alfa Laval bedömer att efterfrågan under årets sista tre månader kommer att ligga i nivå med efterfrågan det tredje kvartalet.