Arbetsförmedlingens etableringslotsar ska hjälpa nyanlända in i arbetslivet. Siffror som SVT tagit fram visar dock att lotsarna får fler klagomål än Arbetsförmedlingens övriga tjänster tillsammans.

Ett vanligt förekommande klagomål gäller att man träffar sin lots väldigt sällan. I vissa fall har rådgivningen inte ens ägt rum i praktiken.

Den nya rödgröna regeringen vill avskaffa systemet men frågan ska först utredas. Ett behovsprövat system införs 2016 och då räknar man med att utgifterna ska minskas.