Friska arbetsplatser förebygger stress. Det är rubriken för den svenska delen i den Europeiska arbetsmiljöveckan som avslutas i dag. Om det är sant går allt för många svenskar till sjuka arbetsplatser varje dag.

Arbetsmiljöverket har inspekterat hur 1700 arbetsplatser identifierar, dokumenterar och åtgärdar risker för stress. Resultatet visar att de flesta inte gör tillräckligt. Sex av tio fick krav på åtgärder.

– Det är inte överraskande men oroväckande, sade Håkan Olsson, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, när resultatet presenterades i dag på myndighetens Arbetsmiljöriksdag i Stockholm.

Psykisk ohälsa är det arbetsmiljöproblem som växer snabbast, men trots det saknar de flesta arbetsplatser ett fungerande förebyggande arbete.

– Vi är relativt duktiga på att göra riskbedömningar kring maskiner, hur man ska undvika fall och andra fysiska risker. Men när det gäller riskbedömningar för att se vad på arbetet som kan leda till stress är vi inte lika duktiga, säger Håkan Olsson.

De flesta kraven vid inspektionerna gällde bristande undersökningar och bedömningar av vad som kan leda till stress. Det saknades också rutiner för det förebyggande arbetet.

Risken för stress finns nästan överallt, men Håkan Olsson konstaterar att det ofta är ett större problem på kvinnodominerade arbetsplatser. Det är också bland kvinnorna som den arbetsrelaterade psykiska ohälsan ökar mest.

– Vi har gjort inspektioner i en del kvinnodominerade branscher och hittat en hel del brister till exempel inom förskola, hotell- och restaurang och religiösa samfund, säger Håkan Olsson.

Många arbetsgivare tycker att det är svårare att jobba med psykiska risker än med fysiska, och det är något som myndigheten nu vill ändra på. Förutom inspektionerna har brev med information skickats ut till 26 000 arbetsplatser, och myndigheten har tagit fram verktyg att jobba med så som konkreta guider och webbutbildningar om stress.