Klicka för större bild

Klicka för större bild

 

Halva avtalsperioden har gått och det har gått bra för löntagarna. De ser ut att få ut ­avtalshöjningarna med råge och allt blir reallöneökningar, eftersom inflationen är noll. Men både fack och arbetsgivare varnar för stagnation och dålig konjunktur.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe befarar att utvecklingen ska leda till negativ konjunktur nästa år. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson varnar för ännu högre arbetslöshet och stagnation i ekonomin.

Torbjörn Johansson– De som har jobb får reallöneförbättringar samtidigt som inflationen är noll. Vi får betala med hög arbetslöshet, säger Torbjörn Johansson.

Han tycker att Arbetets lönestatistik är svårläst, men han uppfattar det som att avtalshöjningarna går ut och med en del löneglidning – extra påslag lokalt.avtaltabell

– Självklart är jag glad för reallöneökningarna, men det är inte normalt att löneökningarna är så låga och allt blir reallön. Det är en varningsignal, säger han.

Parterna på många avtalsområden har möjlighet att säga upp det tredje avtalsåret. Än har ingen gjort det. Och Torbjörn Johansson förespråkar inte direkt en uppsägning, men han tycker att det hade varit bättre med lägre reallöneökningar och lägre arbetslöshet.

– Det hade sett konstigt ut om vi sagt upp och begärt lägre löneökningar. Och det är inte alls säkert att det hade fungerat. Det kanske bara hade spätt på stagnationen i ekonomin och ökat arbetslöshet. För det som behövs är en annan räntepolitik och en mer expansiv finanspolitik – för att få fart på ekonomin i Sverige, säger LO:s avtalssekreterare.

Teknikföretagens Anders Weihe anser att Arbetets lönestatistik bekräftar hans egen bild av att löneutvecklingen ligger nära avtalsuppgörelsen och att den lokala lönebildningen inte är så stor.

andersweihe4611– Det ser dystert ut. Inflationen är noll, reallönehöjningarna är kraftiga och produktiviteten sjunker, säger han.

Anders Weihe säger att det finns ett glapp mellan efterfrågan och industrins kapacitet. I industrin minskar produktiviteten, och det beror enligt honom inte på att folk jobbar sämre utan på att resurserna inte används fullt ut. Till det kommer att företagen inte dragit ner på antalet anställda tillräckligt mycket utan hoppats på att efterfrågan snabbt ska gå upp i Europa.

Han tror ändå att det var riktigt att låta bli att säga upp avtalet.

– Jag tror inte vi skulle kunnat få ett så mycket bättre avtal och dessutom är inte avvikelserna från den förväntade utvecklingen tillräckligt stor, säger Anders Weihe.

Till nästa avtalsrörelse vill han att förhandlingarna ska bygga på något annat än en förväntad inflation på 2 procent, som aldrig förverkligas.

Anders Weihe är också kritisk mot regeringen som han anser försämrar läget för industrin med sin politik. Han pekar på höjningen av arbetsgivaravgifterna för pensionärer och för unga.

– Märkliga åtgärder. De kommer öka industrins kostnader med i storleksordningen 1 procent och det motsvarar drygt 1,5 miljarder kronor.

 

Läs också: