Avtalen levererar. Löneökningarna går ut enligt de centrala avtalen och det är lite av löneglidning och lokal lönebildning.

Det är den bild avtalssekreterarna på Unionen och GS har när halva avtalsperioden gått. Handels förbundsekonom Stefan Carlén ser en annan bild.

­niklas_hjert1– Vår förhandlingsmodell ger reallöneökningar trots oroliga tider. De centrala avtalen är avgörande för löneökningarnas nivå och det stärker vår uppfattning att avtalen ska innehålla siffror, säger Niklas Hjert, avtalssekreterare hos Unionen.

GS avtalssekreterare Tommy Andersson hänvisar till statistiken parterna har och han säger:

tommyanderssongs– Löneökningarna följer de nominella värdena i avtalen och känslan är att det inte finns någon större löneglidning lokalt.

Och vad han kan se får GS-medlemmar ökad reallön. För GS är det skäl att inte säga upp tredje avtalsåret.

Inte heller Unionen säger upp tredje året på något av sina avtalsområden. Niklas Hjert förklarar att skälet är att ekonomin utvecklas enligt prognoserna som gjordes i samband med avtalet. Han påpekar också att återhämtningen går långsammare än man trodde.

För Unionen är det viktigt att i nästa avtalsrörelse hitta vägar till att också få lokala lönepåslag.

GS Tommy Andersson tycker det är för tidigt att säga något om de kommande förhandlingarna. Han säger dock:

– En sak är viktig och det är att Riksbankens inflationsmål måste vara utgångspunkt i förhandlingarna.

stefancarlen4214Handels förbundsekonom Stefan Carlén anser inte att statistiken ger en bra beskrivning av löneutvecklingen för Handels medlemmar. Både ökningstakten och nivån är för hög enligt honom. Hans uppfattning är att på avtalsområdet är löneökningarna något lägre än vad avtalet anger på grund av personalomsättningen medan identiska individer får något mer än vad det centrala avtalet anger.

 

Läs också: