Färre blir uppsagda. Och fler tjänstemän hittar nytt jobb och då allt oftare via nätet.

”Vad vi ser är att den privata sektorn återhämtar sig, om än långsamt”, skriver TRR Trygghetsrådets vd Calle Leinar i en uppdatering av arbetsmarknadsläget bland tjänstemännen.

Den offentliga sektorn har för närvarande tappat sin roll som den viktigaste arbetsgivaren för uppsagda tjänstemän. Nu är det service och tjänster som suger upp flest arbetssökande.

Av de tjänstemän som aktivt sökt jobb hittills i år har 22 procent fått jobb via internet. I fjol var motsvarande siffra 18 procent, i Stockholm har andelen ökat från 23 till 30 procent.

TRR ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och PTK och har till uppgift att hjälpa uppsagda tjänstemän vidare i livet.