Nu ser både Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån, SCB, samma sak: Arbetslösheten minskar.

Men bara bland kvinnor, enligt SCB:s nya siffror. Det är å andra sidan en rejäl minskning med 27 000 färre kvinnor utan jobb på ett år.

Men aldrig får man vara riktigt glad. Arbetslösheten bland män ökar rejält. 200 000 män var arbetslösa i september – 17 000 fler än i september förra året.

Slutresultatet blir 10 000 färre arbetslösa på ett år. Siffran är inte statistiskt säkerställd. Totalt var 371 000 arbetslösa i september. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent.

Glädjebeskedet i SCB-siffrorna är att jobben blir fler. Antalet sysselsatta ökade med 101 000 på ett år till drygt 4,8 miljoner.

Säsongsrensade siffror visar att även sysselsättningsgraden ökade. Det betyder att jobben ökar snabbare än befolkningen. Andelen människor som har jobb blir större.

Frågan är bara vilka jobb de får. Antalet tillfälliga jobb ökade med 49 000 mellan september 2013 och september 2014. Antalet fasta jobb ökade med 44 000.

Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb.

Sedan oktober förra året har Arbetsförmedlingen och SCB gått i otakt. Arbetsförmedlingen har talat om minskande arbetslöshet, SCB om oförändrad arbetslöshet. Nu är båda överens om att arbetslösheten minskar.