Arbetsförmedlingen ska utvecklas och moderniseras. Det skriver regeringen i budgeten.

– Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb. Så skapas förtroende både hos arbetsgivare och arbetssökande, står det.

Arbetsförmedlingen får nästan en miljard om året extra i fyra år med start 2015.

– Det är bra att Arbetsförmedlingen får mer pengar för att jobba med kontakter med arbetsgivare och att matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan öka, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, det största fackförbundet på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen är redan föremål för översyn. I februari tillsatte alliansregeringen Agneta Dreber som utredare. Det dröjer ett drygt år tills hon kommer med sina förslag i januari 2016.

Regeringen tänker börjar reformera nu. I fortsättningen ska Arbetsförmedlingen ta hand om alla arbetslösa – inte bara de som har gått arbetslösa i ett år. Det har ST efterlyst.

– Det är bra att Arbetsförmedlingen får jobba med andra arbetssökande än de som står längst från arbetsmarknaden. De är bra för dem som söker jobb och det ökar Arbetsförmedlingen legimitet i samhället, säger Britta Lejon i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen ska bli en professionell specialist på matchning, det vill säga att föra samman arbetslösa och arbetsgivare. Det är regeringens mål.

Förmedlingen ska få lösare tyglar. Den nya regeringen tänker detaljstyra lika mycket som den gamla. Enskilda arbetsförmedlare ska få utrymme att tänka själva.

Samarbetet med facket ska förbättras. Och inte facket. I budgeten räknar regeringen upp kommunerna, arbetsmarknadens parter, trygghetsorganisationer och alla möjliga andra.