Lagförslaget om illegal lastbilstrafik måste skärpas. Det skriver nio S- och MP-ledamöter i riksdagen i en motion.

Sannolikt får de igenom förslaget. Deras krav är precis i linje med vad den nye inrikesministern Anders Ygeman framförde i opposition.

Alliansregeringens lagförslag innebär att polisen får hindra lastbilar i högst 24 timmar genom att låsa fast hjulen genom så kallad klampning. Kravet i motionen är lastbilarna ska stå stilla tills böterna är betalade.

– Det behövs skarpa åtgärder som tydligt signalerar till de oeriösa åkerierna att det inte lönar sig att fuska på transportmarknaden i Sverige. Det går att framgångsrikt motarbeta den illegala lastbilstrafiken. Det visas tydligt av utvecklingen i Danmark där den illegala trafiken minskat då myndigheterna fått kraftfullare verktyg för kontroller och straff, skriver Pia Nilsson, S-ledamot i trafikskottet, trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) samt ytterligare sju S-ledamöter.

De hänvisar till att Green Cargo, godstransportör på järnväg, nyligen har varslat om uppsägningar på grund av ”lönedumpning i åkeribranschen och höga banavgifter för att trafikera en dåligt fungerande järnväg”.

Liknande motion framförs i en motion från sju vänsterpartister med Emma Wallrup, ledamot i trafikutskottet i spetsen, samt i en SD-motion med Per Klarberg, ledamot i trafikutskottet, som en av två undertecknare.