LO ska finna nya vägar att påverka de politiska besluten och fortsätta att driva på för en mer expansiv ekonomisk politik.

Det förklarade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när han i dag öppnade representantskapets möte. Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. På dagens möte beslutade LO bland annat att höja förbundens avgift till LO och att arbeta för att forskning om kvinnors arbetsmiljö sätter i gång.

– Vi vill se högre tillväxt och ökade investeringar för att få fart på hjulen. Det behövs en helt ny politik med satsningar på bostadsbyggande och på välfärden. Vi kritiserade alliansregeringen för att den inte gjorde som vi vill och vi kommer att fortsätta att driva detta mot den nya regeringen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han pratade dessutom om att LO behöver nya metoder för påverkan av politikerna. En ny svårighet är att det sitter två partier i regeringen och när regeringen presenterar förslag har S och MP kompromissat och resonerat. För att slippa onödiga konflikter hoppas LO kunna påverka förslagen på ett tidigare stadium innan MP och S fastnat för ett gemensamt förslag.

Karl-Petter Thorwaldsson uppehöll sig mycket vid valrörelsen och den nya regeringen. Han pekade särskilt på höjningen av a-kassans tak, att vinstjakten i välfärden ska bort och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen nu tas bort.

– När vi håller ihop inom LO är vi oerhört starka. Det som nu genomförs är nästan exakt det vi beslutade på den senaste LO-kongressen.

Representantskapet beslutade att LO-förbundens avgift ska höjas med 2,9 procent nästa år. Det betyder att förbunden i avgiftsklass 2 ska betala 17,64 kronor per månad och medlem.

Till representantskapet hade 48 motioner kommit. LO-styrelsen vill se över hur motioner till representantskapet ska hanteras. Ledningen anser att det kan vara ett problem om representantskapet fattar andra beslut än kongressen. Och därför var svaret på många motioner att de var besvarade, vilket innebär att inget nytt ska göras.

Men trots det antogs en del motioner. Det var bland annat att LO nu vill se särskild forskning om kvinnors arbetsmiljö och att arbetsgivare ska vara tvungna motivera varför en provanställning upphör. Dessutom ska LO utreda strategier för att få till stånd trygga heltidsanställningar på hela arbetsmarknaden. LO förbinder sig också att verka för att skattereduktionen på gåvor till hjälporganisationer ska tas bort. Motionären tycker att dagens system är orättvist eftersom gåvor till exempelvis Svenska Freds och ECPAT, som arbetar mot barnsexhandel, inte omfattas av skattereduktionen.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin var gästtalare på mötet.

– Tack för en super-dupervalrörelse, började hon sitt anförande.

Hon förklarade att den nya regeringen är inriktad på fler jobb, högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Och hon uppehölls sig en del vid det parlamentariska läget och att regeringen behöver stöd av Vänsterpartiet och något av allianspartierna för att få majoritet bakom ett förslag.

Carin Jämtin kritiserade Sverigedemokraternas politik och betecknade dem som ett parti på yttersta högerkanten, som regeringen inte tänker samarbeta med.

Hon bjöd in till Socialdemokraternas kongress i vår och förklarade att hon vill diskutera hur den fackligt-politiska samverkan ska utvecklas.

Avgiften till LO

Förbunden är indelade i tre avgiftsklasser. Beslutet på representantskapet innebär att förbunden i avgiftsklass 2 ska betala 17,64 kronor per månad och medlem. I avgiftsklass 2 ingår GS, Livs, IF Metall, Seko och Transport.

Förbunden i avgiftsklass 1 betalar 5 procent mer. Där ingår Byggnads, Elektrikerna, Pappers och Målarna.

Förbunden i klass 3 betalar 5 procent mindre än dem i klass 2. I avgiftsklass tre ingår Fastighets, Handels, Hotell och restaurang, Kommunal och Musikerna.