– Regeringen kommer att arbeta för ett socialt protokoll. Grundläggande sociala och fackliga rättigheter behöver tydliggöras.

Det sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon mötte forskare från olika EU-länder på ett seminarium i Stockholm tidigare i dag. Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, arrangerade.

LO och Socialdemokraterna är överens om kravet. Målet är att skapa bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter på EU:s inre marknad.

Ylva Johansson konstaterade att den inre marknaden och den fria rörligheten är två hörnpelare inom EU.

– Men den fria rörligheten får inte användas för att försämra skyddsnätet, välfärden och arbetstagarnas rättigheter. Min personliga övertygelse är att det går att hitta balans mellan sociala rättigheter och fri rörlighet, berättade hon.

Utvecklingen efter finanskrisen har gått åt motsatt håll. Krisen har banat väg för ensidiga och obalanserade krisåtgärder.

– Det har lett nedskärningar i välfärden och sämre trygghet i hela Europa. Miljontals människor har blivit arbetslösa och hamnat i fattigdom. Krisen har haft förödande konsekvenser för ungdomar.

Hon använde forskarnas älsklingsord prekariatet, det vill säga en ny klass med osäkra jobb på dåliga villkor till låg lön, för att beskriva villkoren för de unga.

– Färre och färre kan hitta jobb med bra villkor. Många är hänvisade till att hoppa från det ena jobbet till det andra.

Hon förklarade att ungdomsarbetslösheten står högst upp på hennes dagordning.

– Ungdomsarbetslösheten är så hög att Sverige får EU-stöd. Jag skäms lite över att vi inte har klarat utmaningarna bättre. Nu är det dags att bryta den nedåtgående spiralen. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten behöver vi inte bara fler jobb utan också bättre jobb, betonade Ylva Johansson.