Från och med den första januari slås dagens 21 polismyndigheter ihop till en enda. Under myndigheten kommer det att finnas sju olika regioner.

– Varje region kommer att ha en egen enhet med utredare som är fredade från andra utredningar än arbetsmiljöbrott, säger Filippo Basini från länspolisen i Stockholm.

Polisen har fått mycket kritik för att inte kunna göra tillräckligt detaljerade utredningar vid arbetsplatsolyckor. Just på grund av att arbetsmiljöbrott lätt försvinner bland andra brott, som omfattas av helt andra lagar. Därför stannar många arbetsplatsolyckor just där, som olycka, och blir aldrig en brottsplats som ska utredas.

Själv basar han över en liknande enhet i Stockholm i dag, och han har delat upp utredarna. De som är experter på arbetsmiljöbrott, och de som är experter på miljöbrott. För så ser det ofta ut i dag, även på åklagarsidan, att finns fredade utredare sysslar de både med arbetsmiljö- och miljöbrott.

– Jag tycker att det är bra om utredarna nischas. Det är två helt olika lagstiftningar, säger Filippo Basini.

Det blir dock upp till varje region att organisera. Men Filippo Basini, som själv kommer att tillhöra region Stockholm-Gotland efter den första januari, kommer att fortsätta med modellen nischade utredare, och han säger att många tittat på Stockholmsmodellen.