Regeringen föreslår att det inrättas krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbetet.

Kravet föreslås börja gälla från 1 januari 2016, enligt den proposition som regeringen lägger fram.

Bland annat ska Skatteverket få göra oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna.

Förslaget har diskuterats i många år i byggbranschen och både fack och arbetsgivare är för.