Den norska nätbutiken Komplett.no hotar med att flytta all lågprisförsäljning till en svensk nätbutik om regeringen ändrar momsen.

– Vi fruktar att norska jobb kommer att gå förlorade, säger Øyvind Lind-Fossen på norska arbetsgivarorganisationen NHO.

Den norska regeringen vill göra det billigare att köpa varor på nätet från utlandet.

I dag betalar norska företag moms på alla varor som de säljer över nätet. Utländska nätbolag slipper dock betala moms på varor som säljs för under 200 norska kronor.

Nu vill regeringen ändra den gränsen till 500 kronor.

– Det är att diskriminera norska företag. Vi vill ha likvärdiga villkor, säger Øyvind Lind-Fossen till Arbetet.

Ett företag som reagerat kraftigt på förslaget är Komplett.no som säljer elektronik och vitvaror via nätet.

Företaget har redan i dag ett svenskt dotterbolag, men om förändringen går igenom tänker de utöka sin verksamhet i Sverige och sälja alla varor som kostar under 500 norska kronor från Sverige.

– Vi pressas bort från Norge, säger Ole Vinje, företagets vd till Aftenposten.

Enligt företagets beräkningar innebär en flytt till ett billigare Sverige att den norska statskassan går miste om momsintäkter kring 200 miljoner svenska kronor.

Även norska LO är kritiskt mot förslaget om att höja gränsen för momsbefrielse.