I flera år har arbetspendlingen över Öresund minskat bland svenska ungdomar. Antalet jobbpendlare har sjunkit sedan toppåret 2007, då nästan 2 000 ungdomar pendlade till jobb i Danmark. Men nu börjar siffran vända uppåt igen, rapporterar SVT:s Sydnytt.

Finanskrisen pekas ut som orsak till att arbetspendlingen bland ungdomar minskat med 60 procent mellan 2007 och 2013 – i fjol pendlade drygt 800 svenska ungdomar till Danmark, enligt Öresundsinstitutet.