Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden öppnar för ett alternativ som hittills levt i skymundan: de idéburna företagen.

De tre partierna enades i förra veckan om att utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament från välfärden. Uppgörelsen gick längre än företagen i branschen väntat, och kritiken från näringslivet har varit hård.

Mindre uppmärksammat är att utredningen, som tillsätts 2015, också ska ta fram en nationell strategi för att de idéburna företagen ska kunna växa och utvecklas. Bland annat ska kommuner och landsting kunna vända sig enbart till idéburna företag när de upphandlar vård och omsorg, eller när de inför valfrihetssystem.

– Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen inom vård och omsorg.

– I den polariserade debatten om vinst i välfärden har vi hamnat i skymundan. Först de senaste månaderna har vi märkt ett ökat intresse från de politiska partierna. Det börjar tränga igenom att det finns ett tredje alternativ.

Enligt Kommunals undersökningar är de ickekommersiella företagen ofta bra arbetsgivare. Och LO ser gärna att de blir en större aktör inom välfärden.

– De har ju som idé att utveckla välfärden, inte att vinstmaximera, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius ser de idéburna företagen som ett viktigt bidrag till mångfalden, men anser att de rödgröna partierna går fel väg.

– Det viktiga är att kvaliteten i vård och omsorg står i fokus. I en upphandling ska bästa alternativet vinna. Om en kommun vänder sig enbart till idéburna företag och utestänger andra kan den missa den bästa utföraren.

Med utredningens förslag som grund ska regeringen och Vänsterpartiet lägga fram lagförslag under 2016, och försöka få majoritet för dem i riksdagen.

Till dess finns gott om tid för opinionsbildning. Karin Svanborg-Sjövall, ansvarig för välfärdsfrågor vid näringslivets tankesmedja Timbro, reagerade på trepartiuppgörelsen med orden: ”Nu är det krig.”

Mårten Martos Nilsson

 

Kommunal: ”Det viktigaste är att öka resurserna”

Anneli Nordström

Trepartiuppgörelsen om stopp för vinstjakten stämmer utmärkt med Kommunals syn. Men välfärden måste framför allt få ökade resurser.

– Vinstdriften i kombination med kortsiktiga upphandlingar har gjort att våra medlemmar, som finns längst ner i systemet, blivit allt mer kontrollerade och pressade, säger Kommunals ordförande Anneli Nordström. Varje minut schemaläggs. Det är bra att politikerna tar tag i det.

– Men oavsett i vems regi verksamheten bedrivs är välfärden underfinansierad. Politikerna måste sluta sin kurragömmalek och ta ansvar. Vinststopp utan ökade resurser kommer inte att förbättra medlemmarnas vardag. Det kan skapa besvikelse.

Anneli Nordström berättar att många privata vårdföretag nu ondgör sig över S-V-MP-uppgörelsen om vinstfrågan – och hotar sina anställda med arbetslöshet.

– Vi ser många exempel på att de skrämmer visstidsanställda att acceptera dåliga villkor. Sanningen är att det inte blir någon lågkonjunktur i äldreomsorgen. Enligt lagen måste kommunerna ta hand om sina äldre, och om de privata företagen försvinner får kommunerna göra det i egen regi.

Kommunal ser gärna fler idéburna företag inom vård och omsorg.

– De allra nöjdaste medlemmarna har vi i idéburna företag. Där finns större engagemang från cheferna, mer delaktighet och helhetssyn än hos både privata och offentliga arbetsgivare.

 

LÄS OCKSÅ

• Bra vård till gamla är främsta drivkraften – om Brommageriatriken som är ett vårdföretag utan vinstintresse

Fakta

UPPGÖRELSEN MED V

S, V och MP är överens om att vinst-jakten i välfärden måste stoppas. 2015 ska de tillsätta en utredning som ska pröva en rad förslag med det syftet:

• Regler som hindrar att skattemedel delas ut som vinst, även vid försäljning av företag

• Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden

• Särskilda bolagsformer för företag inom välfärden

• En syftesparagraf i bolagsordningen som slår fast att bra verksamhet, inte vinst, är målet

• Krav på viss bemanning

2016 ska partierna lägga fram lagförslag med utredningen som grund. Sedan återstår att få majoritet i riksdagen för förslagen.