Mer än hundra svenskar strider utomlands. De som gått med i terrorgruppen Islamiska staten följs noga av säkerhetspolisen. Men nynazisterna i ­Ukrainas ­frivilligbataljoner borde ges mer uppmärksamhet än i dag, anser terroristexperten ­Magnus Ranstorp.

Svenskarna i IS, förr kallat ISIS, är unga män, många rekryterade från nordöstra Göteborg, som indoktrineras till att delta i uppbyggandet av en islamisk stat.

Samtidigt reser andra svenskar med kurdisk bakgrund till Kurdi­stan för att försvara området mot just IS.

Säkerhetspolisen publicerar bara uppgifter om de militanta islamisterna.

– Ett drygt 80-tal har rest för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistmiljöer. Men vi har inte lämnat någon bedömning av antalet som har åkt till Ukraina, säger pressekreterare Fredrik Milder vid säkerhetspolisen.

Det borde Säpo göra, menar terroristforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.

– Säpo ser inte riskerna som lika stora. Men det är viktigt att polisen följer detta. Dels kan det vara krigsbrott, dels ger det hjältestatus i de egna kretsarna.

Magnus Ranstorp studerar främst islamistisk terrorism. Genom att följa IS rekrytering på nätet bedömer han att gruppen kan innehålla dubbelt så många svenskar som Säpo redovisar.

Men även svenska nazister i Ukraina rekryterar stridande på nätet. Där diskuteras också hur den väpnade kampen kan föras över till Sverige.

Just sådant bevakar säkerhetspolisen, enligt Fredrik Milder.

– Om personer som vi följer i extremistmiljöerna reser dit för att öka sin avsikt eller förmåga att begå brott i Sverige så intresserar vi oss för det.

I en färsk rapport har Amnesty kartlagt en rad övergrepp som frivilligbataljonen Aidar, där svenskarna Henrik och Patrik Fridén stridit, gjort sig skyldig till i norra Luhansk.

Amnesty beskriver misshandel, kidnappningar, olagliga gripanden, utpressning, stöld och möjliga avrättningar. En del bedöms som tänkbara krigsbrott.

Amnesty har också kritiserat gripanden gjorda av bataljon Azov, samt en rad mord och övergrepp som motståndarsidans ryskstödda separatister gjort sig skyldiga till.

BÖRGE NILSSON/Textra

 

Läs mer: