REPLIK Ulf Lindberg, Almega, skrev i Arbetet att regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om vinster i välfärden innebär att välfärden monteras ned. Här svarar Vänsterpartiet.

 

Jakten på vinster passar inte som drivkraft i välfärden. Nu ska vi se till att elever, patienter och äldre får en välfärd man kan lita på.

Vänsterpartiet och regeringen har gjort en överenskommelse som slår fast att skattemedel ska gå till just de verksamheter de är avsedda för. Överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. De miljoner och miljarder som idag plockas ut i vinst från den skattefinansierade skolan, sjukvården och äldreomsorgen ska användas på bättre sätt.

Ulf Lindberg från Almega representerar de företag som berikar sig på välfärden och som naturligtvis vill fortsätta att göra det. Han hävdar därför att förslaget innebär att den svenska välfärden monteras ned. Det är faktiskt ett helt orimligt påstående. Den allra, allra största delen av välfärden drivs redan idag helt utan vinstuttag, antingen offentligt eller ideellt. Regler mot vinstuttag innebär inte att de pengar som vi tillsammans betalar för välfärden försvinner. Tvärtom kommer pengarna att räcka till att anställa mer personal och höja kvaliteten när de inte längre ska räcka till vinster också.

Vår överenskommelse innebär även en rad andra viktiga förbättringar av välfärden. Bland annat ska skatte­planering motverkas och universitets- och regionsjukhus ska inte kunna privatiseras. Offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden. Tvångs-LOV ska upphävas.

Det finns delar av överenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen som kommer att göra stor nytta även utanför välfärdsområdet.

Det gäller nya regler för offentlig upphandling. Vid offentlig upphandling av tjänster ska det alltid ställas krav på kollektivavtal, eller löner och villkor på minst samma nivå. Vid upphandling av varor ska det ställas krav på att varorna produceras under förhållanden som respekterar ILO:s kärnkonventioner fullt ut.

Att överskott i vård, skola och äldre­omsorg som huvudregel ska återinvesteras är det som rör vinstintressets själva kärna. Det är också därför det är så viktigt. De som i dag äger vinstdrivande välfärdsbolag kommer att få välja. Om de är intresserade av att bidra till en bra välfärd och återinvesterar eventuellt överskott kan de vara kvar. Men de ägare som endast är ute efter vinst får se sig om efter affärsmöjligheter på andra håll. Jakten på vinster hör inte hemma i våra barns skola eller mormors äldreomsorg.

Ulla Anderssonullaandersson