Munksjö Paper får böta 1,5 miljoner för dödsolyckan för tre år sedan. Även produktionschefen döms som ansvarig när hovrätten ändrar tingsrättens friande dom.

Olyckan inträffade i augusti 2011 på Munksjö Paper i Billingsfors. En 66-årig man gick genom taket på en cistern som innehöll het frätande massa. Företaget kände till att taket var i dåligt skick och hade spärrat av området med plastband, men mannen hade gått innanför avspärrningen för att justera en ventil när taket gav vika.

Åklagaren ansåg att den dåvarande produktionschefen och företaget borde dömas för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Både avspärrningarna, riskanalysen och informationen hade brister, ansåg åklagaren, men tingsrätten valde att fria, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Platsen var ändå avspärrad och även om chefen inte informerat 66-åringen om hur farligt det var att vistas på cisternen, så hade han fått informationen från annat håll, resonerade tingsrätten.

Hovrätten gör dock en annan bedömning, och håller både platschefen och företaget ansvariga för olyckan. Företaget får betala 1,5 miljoner i företagsbot och platschefen döms till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 42 000 kronor.

Den fällande domen förvånar Pappers huvudskyddsombud på företaget, Stein Begby.

– Det var överraskande. Det är inte ofta någon fälls för arbetsmiljöbrott, säger han till tidningen Dagens Arbete.

Han betonar att det handlar om en tragedi för samtliga inblandade, och att det viktiga inte är vilka straff som utdöms.

– Men det känns inte heller bra när någon mister livet på sin arbetsplats och ingen ställs till ansvar. Det vore fruktansvärt om det inte skulle få några konsekvenser.

Ulf Maxén som är platschef på Munksjö Paper Billingsfors säger till Dagens Arbete att företaget accepterar domen och inte har några synpunkter på straffet. Även om det är skönt att domen på ett sätt sätter punkt för händelsen, så går det inte bara att lägga det som hänt bakom sig och gå vidare, enligt Ulf Maxén

– Vi får leva med det som hänt livet ut. Sånt här får inte inträffa på en arbetsplats.