Martin Klepke webbledartopp

Visst är det statsfinansiella bordet avdukat.

Det är också vad Alliansen har hävdat – före valet.

Då upprepade Fredrik Reinfeldt och en rad andra regeringsföreträdare att statliga satsningar inte var att tänka på.

Statens kassa var tom, precis så tom som Magdalena Andersson nu följdriktigt hävdar.

Och om vi utgår ifrån att både den förra och den nuvarande regeringen har rätt, vart har då pengarna tagit vägen?

LO:s projekt om full sysselsättning har i sin senaste rapport fångat upp två beräkningar, en från statliga Konjunkturinstitutet och en från Anders Borgs eget finansdepartement.

De är långt ifrån glamorösa. Skattesänkningarna har varit självfinansierade till bara 20–30 procent, fjärran från de skatte­intäkter som skulle strömmat in om jobbskatteavdragen verkligen hade skapat jobb.

I pengar betyder det ett årligt skattebortfall på omkring 70 miljarder kronor.

Till det ska läggas att antalet skapade jobb genom jobb­skatteavdragen troligen är kraftigt överskattade. De faktiska kost­naderna är alltså betydligt större.

Före valet förklarade Allian­sen att statskassan var tom. Efter valet har de slagit över till en ”Sverige är rikast i världen”-attityd.

Sanningen, att alliansen förslösat pengarna på ineffektiva skattesänkningar, får vi nog aldrig höra dem säga.