Känner du dig ovanligt trött på och efter jobbet? Om du har en hörselnedsättning är det inte så konstigt. Ny forskning visar att hörselskadade drabbas hårdare av buller på arbetet än sina normalhörande kollegor.  

Det är forskaren Håkan Hua vid Linköpings universitet som i sin nyskrivna avhandling visar att hörselskadade mår sämre både fysiskt och psykiskt av buller och att de blir tröttare både på jobbet och på fritiden.

I en studie har 40 personer i olika yrken inom förskolan, i industrin, i vården och bland tjänstemän, fått lösa vissa uppgifter i en bullrig miljö. De har delats in i två grupper, en normalhörande och en med personer som använder hörapparat och har en lätt till måttlig hörselnedsättning. Personerna med hörselnedsättning har klarat uppgifterna sämre än den andra gruppen.

– Studien visar att de är känsligare för starka bullernivåer och att det påverkar deras kognitiva förmågor, som att tänka och lösa problem, säger Håkan Hua i ett pressmeddelande.

Men det är inte bara själva tänkandet som påverkas negativt av höga ljudnivåer, utan också det sociala samspelet med kollegor.

– De med hörselnedsättning känner sig mer socialt utsatta och undviker helst när det är bullrigt.

Resultaten av studien, som utförts i samarbete med Örebro universitet, borde kunna få stor praktisk betydelse. Hörselskador är nämligen vanliga i dag, och även fler yngre söker hjälp för hörselproblem. Runt 800 000 yrkesaktiva i Sverige har en hörselnedsättning, och det finns mycket att göra för att anpassa arbetslivet bättre efter deras villkor, enligt Håkan Hua.

– Det skulle till exempel gå att göra mer åt rumsakustiken. Men överlag är det också viktigt att kollegor och arbetsgivare blir medvetna om hur hörselskadade människor har det på arbetsplatserna. Det är lätt att tro att en hörapparat löser allt, men så är det uppenbarligen inte.

 

Läs hela avhandlingen