Riksdagsledamöterna får påökt.

Deras löner, eller arvoden, höjs med 1 200 kronor, eller två procent, till 61 000 kronor i månaden. Riksdagens arvodesnämnd motiverar påslaget med de löneökningar som har skett på arbetsmarknaden i övrigt.