Två snickare kunde ha skadats allvarligt av odetonerat sprängämne. Deras arbetsgivare NCC får nu böta 500 000 för arbetsmiljöbrott.

Den 4 maj 2011 skedde en oplanerad sprängning vid bygget av en fabrik och ett lager vid Märbäcks industriområde i Älvdalens kommun. Efter tidigare sprängningar stötte en grävmaskinist på en dola, vilket är ett odetonerat sprängämne, bland bergmassorna. Dolan detonerade och sprängkraften var så stor att stenar flög över hundra meter från platsen.

Intill platsen för detonationen arbetade två snickare från NCC Construction Sverige AB. De var beordrade att arbeta där trots att en annan dola upptäckts i närheten två dagar tidigare. Platsen var inte färdigundersökt sedan dess och det fanns en uppenbar risk för fler sprängladdningar.

Åklagaren anser att arbetet borde ha stoppats när den första dolan hittades och att området skulle ha genomsökts ordentligt innan arbetare beordrades dit igen. När NCC beordrade snickarna att jobba på platsen utsatte företaget dem för livsfara eller fara för svår kroppsskada. Åklagaren kräver därför att NCC ska betala 500 000 kronor i företagsbot.