Ett våldsamt barn sprider skräck på en förskola i Habo kommun. Situationen är ohållbar, enligt skyddsombudet som kräver omedelbara åtgärder.

Förskolans skyddsombud har nu slagit larm till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket.

”Personalen får uppleva hot, våld, slag, bitningar, sparkar, spottningar varje dag fem dagar i veckan. De går med ångest, rädsla och ständig oro över vad som kommer hända dem, kollegorna och de andra barnen under dagen,” skriver skyddsombudet i en så kallad 6:6a-anmälan där skyddsombudet kräver att arbetsgivaren vidtar omedelbara åtgärder.

Enligt anmälan kan de anställdas säkerhet inte garanteras. De känner sig otrygga och rädda för barnet, och de har drabbats av både fysiska och psykiska problem, såsom sömnsvårigheter och spänningar.

Skyddsombudet kräver nu att arbetsgivaren åtgärdar problemen omedelbart, eftersom det inte gett tillräckliga resultat när personalen tagit upp arbetsmiljöproblemen tidigare. Vilka åtgärder som skyddsombudet vill se framgår dock inte av anmälan.

Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef i Habo kommun, delar inte uppfattningen att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt.

– Det har vidtagits åtgärder sedan en ganska lång tid tillbaka och det kommer självklart att vidtas åtgärder även framöver, säger hon till Arbetet.

Vilka åtgärder det handlar om vill hon dock inte kommentera, eftersom det handlar om ett enskilt ärende och dessutom om ett litet barn.

Chefen på den aktuella förskolan anser att rimliga åtgärder redan satts in.

– Vi har arbetat med frågan under året och personalen har fått stöd i form av kompetensutveckling, handledning och resursförstärkning. Och hjälpen har ökat i takt med behovet, säger chefen till SVT Smålandsnytt.

Skyddsombudet har krävt ett snabbt svar från arbetsgivaren. Om svaret ses som otillfredsställande kan skyddsombudet gå vidare och begära ett föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket.