Datorkrångel är en riktig energitjuv för lärare, och äter också upp elevernas lektionstid. Det visar en studie vid Lunds universitet där 291 lärare i två skånska kommuner har svarat på frågor om teknikstrul under tre arbetsdagar.

”Om man bara räknar arbetet med datorer och dataprojektorer så kostar själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i veckan,” förklarar Carola Aili, forskare i Lund, i ett pressmeddelande.

Totalt innebär det att fem av de 291 lärarna i studien ägnar sin tjänst helt åt teknikproblem.