Sjukpersonal i Liberia strejkar i dag, måndag. Flera kolleger har dött och nu kräver de att riskpremien höjs.

– Vi kräver också att personalen får livförsäkringar, säger Vårdfackets generalsekreterare George Williams, uppger Wall Street Journal.

I Liberias huvudstad Monrovia uppger sjukvårdspersonal att arbetet stannat av de senaste dagarna.

Konflikten handlar bland annat om nivån på riskpremien.

I dag tjänar vårdpersonalen i Liberia mellan 1 500 och 2 300 kronor i månaden. De som jobbar med ebolapatienter får utöver det en riskpremie. I dagsläget finns en rad motstridiga uppgifter om hur stor premien är.

De officiella siffrorna säger att riskpremien uppgått till 3 800 kronor i månaden. Men förbryllande nog uppger landets hälsominister, Tolbert Nyenswah, att riskpremien tidigare varit 5 400 kronor men att den på grund av den kostsamma epidemin varit tvungen att halveras till 2 700.

Vårdfacket har en helt annan siffra. De hävdar att de anställda i praktiken endast får en riskpremie på 620 kronor och strejkar nu för att höja den till 5 400.

Facket vill också att de anställda ska omfattas av en livförsäkring och det köps in mer skyddsutrustning.

– Vi vill inte strejka men vi har inget alternativ. Våra medlemmar dör. Vi kan inte låta människor som räddar liv dö när de räddar andra människors liv, säger George Williams.

Myndigheterna har inte kommenterat fackets krav.

Ebola

Ebola är ett blödarfebervirus som upptäcktes i Sudan och Kongo 1976 och är döpt efter floden Ebola. Det smittar mellan människor vid nära kontakt via kroppsvätskor, som exempelvis blod och svett. Sjukdomen orsaker inre blödningar. Symptomen är influensaliknande med feber, frossa, huvud- och muskelvärk, ibland även diarréer.

Insjuknande sker mellan 2 och 21 dagar efter smittotillfället. Viruset är mycket smittsamt och finns i olika former. Dödligheten varierar mellan 50 och 100 procent och det finns i dagsläget ingen effektiv behandling mot sjukdomen.

Mer än 2 000 människor har dött i ebola i Libera sedan utbrottet i december. Enligt WHO uppgår dödssiffrorna i hela världen kring 4 000.

Arbetsmiljöverket kategoriserar viruset i riskklass fyra, vilket innebär att det är mycket smittsamt och att allt arbete med viruset ska ske enligt givna föreskrifter.

Källor: Smittskyddsinstitutet och WHO