– Nu kommer sannolikt en diskussion om att förändra överskottsmålet. Vi får kanske får ett balansmål på sikt.

Handels chefsekonom Stefan Carlén har länge kritiserat överskottsmålet. Tillsammans med ekonomen Christer Persson gav han ut boken ”Vägen till full sysselsättning” för ett par år sedan.

De argumenterar för att överskottsmålet ska ersättas av en aktiv finanspolitik som konjunkturdämpare och för att staten ska låna till samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Det är vägen till sunda statsfinanser.

– Överskottsmålet har varit ett spöke som har hindrat oss från att få ner arbetslösheten, anser Stefan Carlén och tar finanskrisen 2008–2009 som exempel. Då var det Riksbanken som stimulerade ekonomin med sänkta räntor och därmed lägre värderad krona. Regeringen gjorde ingenting.

– Rädslan för att bli utpekad som oansvarig med statens finanser satt så hårt att regeringen först inte lade några stimulanser alls. När de väl kom 2009 var de för små, felaktiga och kom för sent, hävdar Stefan Carlén.

Han välkomnar Magdalena Anderssons nya besked, även om han är osäker på vad det egentligen betyder.

– Efter alla järnhårda nej till att ta bort överskottsmålet verkar det finnas en öppning. Hon säger tydligt att inte är lämpligt att betala av på statsskulden hela tiden.

Stefan Carlén tycker att överskottsmålet var feltänkt från början. Och det är inte i takt med den ekonomiska forskningen.

– I dag säger forskningen att bra konjunkturpolitik även påverkar sysselsättningen på lång sikt. Många av dem som slås ut i en lågkonjunktur blir permanent arbetslösa, säger Stefan Carlén och pekar på att insatser för att hjälpa arbetslösa under en lågkonjunktur betyder högre sysselsättning på lång sikt.

Överskottsmålet innebär att statens finanser ska gå plus en procent under en konjunkturcykel, det vill säga under åren från en lågkonjunktur till nästa. På det viset sparar staten nästan tio miljarder om året.

– Vi lägger pengar på hög och bygger upp förmögenheter som inte används produktivt. Det är väldigt dålig nationalekonomi utifrån Keynes principer.

Ett balansmål innebär att statens finanser ska gå jämnt upp. Därmed växer ekonomin med nästan tio miljarder.

Men Stefan Carlén vill ha fler förändringar, som att staten lättare ska kunna låna till investeringar. Dagens regler stoppar stora satsningar på lång sikt.

– Vi har extremt låg statsskuld och enorma möjligheter att göra offensivsa satsningar, tycker han.

 

Läs också:

• Finansministern spår tuffa år

• Klas Eklund: ”Inte en dag för tidigt”