Swazilands kung Mswati III. Foto: Siphiwe Sibeko

Kungens order: Fack och arbetsgivarföreningar förbjuds. Efter ett specialinkallat regeringsmöte i Swaziland får inte parterna på arbetsmarknaden längre bedriva någon verksamhet.

– Det är fullständigt chockerande, kommenterar Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket IFS.

Kung Mswatis och dennes regering har med omedelbar verkan förbjudit fack och arbetsgivarorganisationer i landet.

– Ni finns inte längre, förklarade arbetsmarknadsministern Winnie Magagula efter regeringssammanträdet.

Regeringen hävdar att parterna måste lämna in nya uppgifter om sina organisationer innan de får tillstånd tillåts verka på landets arbetsmarknad igen. Regeringen hävdar att deras agerande ligger i linje med FN:s internationella arbetsorganisation ILO. Enligt regeringen måste lagen ändras så att facken i framtiden inte behöver bli ekonomiskt ansvariga om det sker skadegörelse i samband med demonstrationer. Att fack och arbetsgivare måste söka nytt tillstånd kallas för en teknikalitet.

Samtidigt har fackföreningar vid flera tillfällen anklagats för att syssla med politisk verksamhet och för att försöka införa demokrati i Swaziland. Läget mellan arbetarrörelsen och regeringen har varit spänt en längre tid.

För två månader sedan sa landets premiärminister att de fackföreningsledarna som deltog i ett internationellt möte i London borde strypas.

Det Sydafrikanska facket Cosatu har reagerat kraftigt på beskedet från Swazilands kung. Även internationella fackliga samorganisationen, världsfacket IFS, protesterar mot att parternas organisationer upplöses.

– Regeringen skyller bara på teknikaliteter om att de behöver ordna sina register. Men det här är bara den senaste händelsen av flera grova kränkningar som kung Mswatis regim gjort sig skyldig till, kommenterar Sharan Burrow på IFS.

Flera bedömare menar att det finns en koppling mellan förbudet i Swaziland och det bråk som nu förekommer i ILO. I FN-organet tvistar nämligen fack och arbetsgivare sedan två år tillbaka om hur två konventioner, 87 och 98, ska tolkas. Arbetsgivarna på global nivå har frångått den tidigare tolkningen att dessa konventioner utgör en garanti för strejkrätten på global nivå.

Facket på världsnivå hävdar att det inneburit att FN:s globala övervakning av strejkrätten kollapsat, vilket lett till att flera länder nu kan bryta mot konventioner som garanterar fackliga rättigheter.

• Läs även Facken hotas när ILO strider internt

Swaziland

Swaziland är en så kallad absolut monarki där kungen bland annat styr med dekret.

Kung Mswati III styr över 1,3 miljoner invånare i landet som gränsar till Sydafrika och Moçambique. Huvudstaden heter Mbabane och nationen som är rikt på naturtillgångar har en stor gruvindustri och är tämligen industrialiserat. De organisationer som påverkas av beslutet är Trade Union Congress of Swaziland (Tucoswa), Federation of Swaziland Business Community och Federation of Swaziland Employers samt Handelskammaren.

Källa: BBC och Business Report