Två företag och en platschef är ansvariga för en dödsolycka i Malmö 2009. Företagen får böta sammanlagt 1,8 miljoner kronor.

Olyckan inträffade på återvinningsföretaget R Altenstam i november 2009 då byggavfall sorterades på företagets sorteringsområde. Mannen skulle visa en kollega, som körde en Bobcat, vilken knapp han skulle trycka på för att lyfta upp några plankor. Han stack in huvudet och överkroppen genom sidorutan, men råkade komma åt knappen som sänker skopan och hans huvud krossades mellan ena lyftarmen och förarhytten.

Bobcaten skulle ha haft ett skyddsgaller för sidorutan, men det var delvis borttaget redan när företaget köpte in den begagnade maskinen i februari 2009. Åklagaren ansåg därför att inte bara platschefen på R Altenstam, utan också själva företaget och det företag som sålt den begagnade Bobcaten, brutit mot arbetsmiljölagen.

Tingsrätten i Malmö som avgjort fallet delar åklagarens bedömning. Om skyddsgallret varit på plats skulle olyckan aldrig ha kunnat inträffa, konstaterar domstolen.

Platschefen borde ha besiktigat säkerheten innan Bobcaten togs i bruk. Han borde ha upptäckt och undanröjt säkerhetsbristen, anser domstolen som dömer honom till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Företaget döms att betala en företagsbot på 900 000 kronor.

Det företag som sålde den begagnade Bobcaten, Olofssons i Syd AB, borde inte ha levererat maskinen utan skyddsgaller, enligt tingsrätten. Domstolen konstaterar också att det saknades nödvändiga anvisningar för hur maskinen skulle användas och skötas. Företagets brister ledde fram till att dödsolyckan inträffade och även maskinförsäljaren döms därför till 900 000 i företagsbot.

Åklagaren hade krävt att företagen skulle böta en miljon var, men tingsrätten satte ner beloppen med 100 000 kronor, för att handläggningen varit långsam. Det gick mer än fyra år från olycksdagen innan åklagaren väckte åtal, och det är också förklaringen till att platschefen inte döms till ett hårdare straff.