Vi kan konstatera att Sverigedemokraterna har mer än fördubblats på riksplanet. Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti som har enkla svar på komplexa frågor. Det är mycket viktigt att inte låta SD ha inflytande över invandringspolitiken. Vi ska komma ihåg att 87 procent av väljarna inte röstade med SD.

Låt mig därför tydliggöra vilka positiva effekter som invandringen har bidragit med.

Sverige har en stolt tradition och historia av mångkultur och mångfald. Invandring gör Sverige rikare och har gjort att vi i dag lever mer kontinentalt där vi får influenser från andra länder.

Förutom att invandringen bidrar till nya möten mellan människor så utvecklar och berikar den landet på flera olika sätt. Konst, mat och musik är exempel på kulturområden som har berikats i Sverige med hjälp av ­invandringen och som gör din och min vardag mer fylld av valmöjlig­heter och mångfald i samhällslivet.

I dag har vi en internationell lågkonjunktur. Men tack vare den historiska traditionen har vi ett rikt småföretagande som bidragit till att lindra arbetslösheten. Mångfalden har stimulerat fram många kreativa små­företag och därmed också gett landet fler arbetstillfällen. Att integreras i ett samhälle kan vara komplext men när integrationen lyckas skapar det ett stort mervärde för såväl samhälle som individ.

Det är väldigt positivt att se den traditionen leva vidare i och med att Sverige solidariskt hjälper till att ta emot flyktingar som flytt från krig och förföljelse. Vi har fått nya tandläkare, hantverkare och företagare med invandrare som vi välkomnat till Sverige. Därmed utvecklas och stärks landet positivt vidare inför framtiden. Med hjälp av nya människors livserfarenheter och kompetenser stärker vi landet som helhet.

Mångfald och mångkultur berikar och utvecklar ett samhälle. Enfald ger ett fattigt, trångsynt och kyligt samhälle.

Låt oss därför värna, utveckla och stärka mångkultur och mångfald i Sverige.

Adam Frändelidadamfrandelid