En man som var nyanställd på ett varuhus fick arbetskläder gjorda för kvinnor. När han sa att de var för små och inte anpassade för en man svarar chefen nedsättande med anspelning på att mannen är homosexuell. Nu stämmer DO varuhuset.

I december förra året börjar mannen jobba på ett varuhus. Arbetskläderna han får är i dammodell och för små. Han blir lovad nya. Men det blir mannen själv som får ta upp frågan, vilket han gör i mars. Då svarar hans chef nedsättande och anspelar på mannens sexuella läggning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer nu att stämma arbetsgivaren. Enligt myndigheten är händelsen typisk för en ”homofobisk jargong som är vanlig på arbetsplatser”. Att det är en chef som står för jargongen är särskilt problematiskt, anser myndigheten.

– En chef måste ta i beaktande det särskilda maktförhållande som råder mellan en chef och den anställde. Chefens roll är att markera mot ett sådant här beteende och absolut inte att delta själv, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Var tionde har drabbats

Enligt en undersökning som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av tidningen Kollega har 37 procent av de svarande upplevt främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer på sin arbetsplats. 10 procent har upplevt att främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer har riktats mot dem personligen. I en undersökning som Novus genomförde för LO 2011 svarade endast 30 procent att de skulle säga ifrån om någon på arbetsplatsen skämtade om HBT-personer.