Irene Vouti Karlsson. Foto: Fanni Olin Dahl

Irene Vouti Karlsson. Foto: Fanni Olin Dahl

Irene Vouti Karlsson blev företagssköterska för att hon vill jobba med förebyggande hälsovård.

– Jag tycker det är viktigt att förebygga. Hjälpa folk så att de mår bra innan det är för sent.

Hon jobbar i Gamla stan i Stockholm. På kontoret finns också ergonomer, sjukgymnaster, psykologer och läkare. Hennes jobb är att samordna rehabilitering. Det betyder att hon har kontakt med chefer, personalavdelningen, Försäkringskassan och de andra experterna hos Feelgood. Och hon har kontakt med den anställde som råkat illa ut eller blivit sjuk.

– Ofta tror en arbetsgivare att det räcker med en åtgärd för att få tillbaka den anställde i jobb.

Irene Vouti Karlsson berättar att hon tidigare samma dag pratat med en chef som vill att hon ska ta hand om en anställd som har panikångest. Chefen tänkte sig att den anställde skulle träffa en psykolog och sen skulle det bli bra.

– Det finns ingen quick fix. Det behövs en medicinsk bedömning och vi behöver titta på arbetssituationen. Ofta finns problemen på arbetsplatsen.

90 procent av dem som vänder sig till företagshälsovården lider av psykisk ohälsa. Hon säger att stressen ökat väldigt mycket.

– Det hörs ofta på de chefer som ringer. Även de är stressade och har ont om tid att lösa problemen.

För att råda bot på psykisk ohälsa kan det behövas många olika åtgärder, enligt Irene Vouti Karlsson. Det kan vara stöd av psykolog, ändrade arbetsuppgifter, en kort sjukskrivning, deltidsjobb med begränsade arbetsuppgifter. Och stöd till chefer så att de kan hjälpa den ­anställde.

Hon förklarar att perspektivet är annorlunda för en företagssköterska. Utgångspunkten är inte bara patienten utan också arbetsmiljön och arbets­givarens perspektiv.

– Vårt jobb är konjunkturberoende. Vi kanske inte får genomföra så många hälsoundersökningar när det är lågkonjunktur.

I mitten av 90-talet försvann statsbidragen till företagshälsovården. Irene Vouti Karlsson säger att det förändrat företagshälsovården mycket, eftersom en arbetsgivare sedan dess får betala själv för konsulterna från företagshälsovården. Det förebyggande arbetet försvann och företagshälsovården deltar inte i skyddsronder och arbetsmiljöarbete i så stor utsträckning längre.

Klicka på tidslinjen för att se den i större format.

Klicka på tidslinjen för att se den i större format.

Fakta

Om Irene Vouti Karlsson 60 år, företagssköterska hos Feelgood. Hon Case Manager och arbetar med rehabiliteringssam­ordning. Länsombud i Stockholm för Nätverket/Riksföreningen för företagssköterskor. År i yrket: Började på Landstings­hälsan 1990. Lön: Det kan jag väl inte berätta. Jag är inte så nöjd med min löne­utveckling. Det har varit dåliga tider och Feelgood har sämre avtal med kunderna. Bäst med jobbet: Att jobba förebyggande. Det är roligt att träffa olika kunder och att komma ut på arbetsplatser. Sämst: Att jobba som konsult. Vi måste se till att debitera tid hos kunderna. Om jag inte varit företagssköterska: Frågan är irrelevant och onödig. Jag går snart i pension och trivs jättebra med mitt jobb. Om Företags­sköterskor Lön: Mellan 29 000 och 38 000 kronor i månaden. Källa: Riksföreningen för företagssköterskor