Bindande regler för den psykosociala arbetsmiljön är ute på remiss. Igen. Arbetsmiljöverket, facken och forskare vill ha dem. Arbetsgivarna är fortsatt skeptiska.

– I praktiken var det Svenskt Näringsliv som bestämde att det aldrig blev av, säger Maria Steinberg, universitetslektor i arbetsmiljörätt.

”Allt fler sjuka på grund av stress”. ”Kränkningar på jobbet ökar”. ”Dålig psykosocial arbetsmiljö leder till fler arbetsskador.”

Det går knappt en dag utan en rapport om att allt fler mår dåligt på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Senast förra veckan kom Arbetsmiljöverkets omfattande rapport om besvär på jobbet. Den allra största ökningen står problem på grund av stress och psykiska besvär för.

Trots rapportregnet saknas bindande regler på området. Arbetsmiljöverket försökte redan 2003 att få igenom en sådan föreskrift, det vill säga juridiskt bindande regler. Men arbetsgivarorganisationerna sparkade bakut. Inte fler regler. Och absolut inte regler som inkräktar på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hette det då.

Vilket fick dåtida generaldirektören Kenth Pettersson att dra tillbaka förslaget med argumentet att parterna aldrig skulle komma överens.

steinbergSedan blev det tyst. Fram tills nu då myndigheten skrivit ett nytt förslag som i mitten av september skickades ut till olika instanser.

– Arbetsmiljöverket kämpar verkligen för att få till en föreskrift. Nu hoppas jag att man är modig nog att genomföra det. För det är bara generaldirektörens beslut som behövs, säger Maria Steinberg, lektor i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

Hon ser det inte som ett måste att fack och arbetsgivare är överens.

– Det är inget juridiskt argument utan ett politiskt. Och det här är en väldigt politisk fråga. Förra gången var det Svenskt Näringsliv som bestämde att vi inte ska ha föreskrifter, och det är ju intressant att en part får bestämma när lagar och regler ska skrivas. Vi får se hur det blir med den nya generaldirektören.

De organisationer som får tycka till kan göra det fram till den 17 december.

– Ingen instans har veto. Men föreskriften måste fungera i praktiken, säger Torsten Heinberg som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

I verkets egen konsekvensutredning som följer med det nya förslaget låter dock myndigheten övertygad om att det inte finns några alternativ till bindande föreskrifter.

Så här skriver man bland annat:
”Utan bindande föreskrifter finns heller inget tryck på att före­tagen verkligen ska ta itu med de problem som finns på de olika arbetsplatserna vad gäller sociala och organisatoriska orsaker.”

Ingen av de stora organisationerna som ska tycka till vill i dagsläget säga så mycket. På LO tror arbetsmiljöexperten Sten Gellerstedt att den borde gå igenom på grund av hur mycket den psykiska ohälsan ökat de senaste tio åren.

– Vi måste se över om den är tillsynsbar, om det går att skriva förelägganden och förbud utifrån den. Men striktare regler måste till. Förr fanns tid för självläkning men med dagens tempo förblir såren vidöppna.

På Sveriges Kommuner och Landsting, där många av de värst drabbade yrkena som lärare, vård- och omsorgspersonal samt socialsekreterare finns, är man mer skeptisk.

– Våra synpunkter hittills har ju varit att befintliga lagar och föreskrifter räcker, säger arbetsmiljöhandläggaren Ned Carter.

Så låter det även från Svenskt Näringsliv.

– Vi tror inte på lagstiftning och formella regelverk på området. Det finns redan verktyg i form av utbildningar och regelverk i form av föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Anna Bergsten som samordnar frågan där.

Hon tycker fortfarande att föreskriften, som tar upp frågor som bemanning och arbetstider, inskränker på arbetsledningsrätten.

Arbetsmiljörättsexperten Maria Steinberg håller inte med.

– All arbetsmiljörättslig lagstiftning inskränker arbetsgivarens ledningsrätt och har så gjort sedan 1889 när den första lagen kom.

För henne är föreskriften också en jämställdhetsfråga.

– Det kommer hela tiden EU-direktiv som Arbetsmiljöverket måste genomföra. De handlar främst om manliga sektorer. Det här handlar om en föreskrift som främst rör branscher där kvinnor arbetar. De behöver de här reglerna. Allt annat vore ett svek mot kvinnor.

Några förslag om psykosocial arbetsmiljö på remiss

• Arbetsgivare ska försäkra sig om att chefer och arbetsledare har kunskaper om att förebygga och hantera ohälsosam arbets­belastning. Och hur man hanterar konflikter och kränkande behandling.

• Arbetsgivare med minst tio anställda ska ha skriftliga mål om hur de vill gynna den sociala och organisatoriska arbetsmiljön – och se till att alla känner till dem. Till exempel konkreta mått på sjukfrånvaro, personal­omsättning, arbetsklimat och utveckling.

• Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare känner till:
– Vilka arbetsuppgifterna är
– Ansvar och befogenheter
– Vem de kan vända sig till för stöd att utföra arbetet
– Vilket resultat som ska uppnås
– Vilka uppgifter som ska prio­riteras när tiden inte räcker till

 

LÄS OCKSÅ

Bussföraren Eva Backman säger upp sig: ”När jag kommer hem är jag helt slut”

• Bussförare gör uppror mot stressen