Unionen stämmer SVT för avtalsbrott. Orsaken är att bolaget omplacerade och varnade en programledare efter att han skrivit ett inlägg på sin privata Facebook-sida om en regionalpolitisk fråga. Det handlar om yttrandefrihet, anser facket.

I november förra året blir en programledare och reporter på SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt inkallad till chefen. Han får där veta att ett inlägg han skrivit på sin privata Facebook-sida strider mot SVT:s policy om sociala medier och omedelbart måste tas bort.

Programledaren gör som han blir tillsagd. Drygt en vecka senare blir han omplacerad och får en skriftlig varning. Han får, efter 20 år som programledare och reporter på Östnytt, inte längre vara programledare. Han får som reporter inte göra inslag som handlar om politik.

Brott mot kollektivavtalet, anser mannens fackförbund Unionen som nu stämmer SVT till Arbetsdomstolen. Det handlar om en paragraf i avtalet om att ”ömsesidig hänsyn och respekt skall prägla arbetsplatsen”. Enligt Unionen gäller det såväl medarbetare som arbetsgivaren. Facket anser att programledaren utnyttjat sin yttrandefrihet som privatperson och boende i Östergötland. ”Även en journalist och medarbetare måste få ha rätt att ha åsikter som privatperson i ett icke offentligt sammanhang”, skriver Unionens jurist Lars Åström i stämningsansökan.

Det programledaren skrev, och snabbt tog bort, handlade om var ett regionkontor skulle ligga – i Linköping eller Norrköping. Programledaren hade vid tillfället 33 vänner på Facebook. Han nämnde inte på sin sida att han jobbade på SVT. Inte heller nämnde han sin arbetsgivare i inlägget.

”Agerandet från SVT präglas inte av hänsyn och respekt” står det i stämningsansökan. Facket anser inte att programledaren gjort något som kan ifrågasätta SVT:s opartiskhet.

Unionen yrkar på 75 000 kronor i skadestånd till programledaren. Och dryga 2 500 kronor i månaden fram till dess att fallet tas upp i domstol som ekonomisk ersättning då mannen går miste om ob-ersättning på grund av omplaceringen. Dessutom yrkar man på 75 000 kronor till förbundet då det rör sig om kollektivavtalsbrott.