Har du ont i ryggen på jobbet? Då kan problemet vara chefen och inte stolen du sitter på.

Dåligt stöd från kollegor och överordnade kan bidra till smärtande rygg, visar ny stor rapport.

Den där smärtande ländryggen kan bero på flera saker. Men innan du rättar till stolen eller höjer skrivbordet till stående läge, betänk det här: Vilket stöd får du i arbetet av chefen och kollegor?

De som får lite eller inget alls kan nämligen utveckla mer ryggbesvär än andra. Detta enligt den rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu presenterar.

– Det verkar ha stor betydelse för hälsan hur man har det psykosocialt, säger Karin Harms-Ringdahl, fysioterapeut och tillika ordförande för projektet.

SBU har dammsugit 30 års forskning tillsammans med experter inom medicin och arbetsvetenskap till rapporten som nu publiceras.

Att manuell hantering (läs tunga lyft och fysiskt ansträngande arbete) bidrar, höjer knappast några ögonbryn. Däremot att arbetssituationen med kollegor och chefer kan vara en avgörande faktor.

– Personer med ett mera pressande arbete och små möjligheter att påverka, utvecklar i högre grad ryggbesvär, vilket är nytt i sig, säger Karin Harms-Ringdahl.

Vad ska då landets chefer ta till sig?

– En bra chef är någon som lyssnar och någon som ger dig möjligheter att variera arbetsuppgifter och arbetstid.

– Man har ju varit fokuserad på att ryggproblem har med belastningar att göra men det går att förändra saker i den psykosociala arbetsmiljön.

Undersökningen visar dessutom att kvinnor och män sitter i samma båt när det gäller att utveckla ryggproblem.

– Jag hade nog förväntat mig att kvinnor skulle ha mer besvär än män men det är likadant när det handlar om lika arbetsvillkor, säger Karin Harms-Ringdahl.