Martin Klepke webbledartopp

Den moderata riksdagsledamoten Annicka Engblom inledde igår sin nya mandatperiod med att anmäla Stefan Löfven för grundlagsbrott.

Denna minst sagt frejdiga öppning kommer sig av att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring lovade att Sverige ska erkänna staten Palestina.

Ett brott mot grundlagen, anser Annicka Engblom, och pekar på regeringsformen där beslut i viktiga utrikesfrågor inte får fattas innan regeringen har diskuterat med riksdagens utrikesnämnd.

Så här lyder regeringsformens skarpast formulerade regel för dylika händelser:

”I alla utrikesärenden av större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.”

Det är uppenbart att det är just Palestina som upprör Annicka Engblom eftersom hon rimligtvis måste veta att en regeringsförklaring inte är detsamma som fattade beslut.

Var finns i så fall det fattade och underskrivna beslutet om att svenska löner och villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad? Var finns beslutet om 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa, eller beslutet om ett kraftigt ökat stöd till skolan. Var finns beslutet om nya höghastighetståg eller beslutet om att allt privatiserat järnvägsunderhåll ska återförstatligas?

Alla dessa utmärkta reformer finns med i Löfvens regeringsförklaring och de flesta kommer nog att möta hårt motstånd från Engbloms partivänner i moderaterna.

Men en regeringsförklaring är som sagt en viljeinriktning, kanske än mer med det parlamentariska läge vi har i dag.

Annicka Engblom kan var lugn. Erkännandet av Palestina kommer att diskuteras i riksdagens utrikesnämnd innan beslut fattas.

De övriga punkterna i regeringsförklaringen kommer även de att både diskuteras och förhandlas inför budget och riksdagsmangling.

Men bara Palestinafrågan upprör Annicka Engblom så till den milda grad att hon i naiv ilska känner sig tvungen att kasta in en anmälan om grundlagsbrott.

Kanske kan vi ta det som ett bevis för att de övriga frågorna, arbetslöshet, eftersatt infrastruktur, en havererad skola och stillastående järnväg inte bekymrar henne.