En gravid kvinna fick inte jobbet som chaufför när ett nytt företag vann upphandlingen. Trots flera års erfarenhet och att de flesta av hennes kolleger fick nya jobb. Nu stämmer DO åkeriet.

Ett transportföretag som vann en upphandling vid landstinget i Stockholm anställde merparten av de 33 chaufförer som varit anställda hos det företag som tidigare fått uppdraget från landstinget. Dock inte en kvinnlig chaufför. Trots att hon hade flera års erfarenhet från det transportföretag som tidigare haft uppdraget åt landstinget.

Kvinnan var gravid när hon sökte sitt gamla jobb hos det nya företaget. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, finns starka skäl som pekar på att graviditeten var orsaken till att hon nekades jobbet. Något som arbetsgivaren inte håller med om.

– Vår utredning visar att det är antagligt att det var graviditeten som var skälet till att kvinnan inte fick provanställningen och nu ligger bevisbördan hos arbetsgivaren, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en kommentar.

DO filar nu på stämningsansökan.