Turner Broadcasting, som bland annat driver tv-kanalen CNN, avser att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka tio procent av arbetsstyrkan, motsvarande drygt 1 400 heltidsjobb, försvinner. Av dem finns cirka 300 på CNN.

Turner-chefen John Martin säger att besparingarna ska ske på alla områden inom medieverksamheten: nyheter, underhållning, barn, unga, sport och ekonomi.

Neddragningarna ska enligt planen ske på 18 kontor och redaktioner runt om i världen. För att nå målen avser Turner att använda sig både av avgångsvederlag och uppsägningar.

Paketet innebär också att omkring 150 nya tjänster skapas inom områden där företaget ser tillväxtmöjligheter.

Utöver CNN driver Turner bland annat kabel-tv-kanaler som TNT, TBS och Cartoon network. Företaget ingår i mediekonglomeratet Time Warner.