Regeringen ska omedelbart införa 90-dagarsgarantin och tanken är att den träder i kraft successivt. Dessutom kan jobberbjudanden till utländska arbetare bli juridiskt bindande.

Ylva Johansson. Foto: Göran Jacobsson

Det säger Sveriges nya arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i sitt första framträdande på Lejonbacken vid slottet direkt efter det formella regeringsskiftet hos kungen.

– Ungdomsarbetslösheten kommer högst och först på dagordningen. Det är viktigt att unga får vettiga erbjudanden och att det inte blir låtsasåtgärder eller pysselsättning, säger hon.

I sin regeringsförklaring tog Stefan Löfven inte upp lex Laval. Det är dock första punkten på uppgörelsen mellan S och LO, som gjordes i november förra året. De var då överens om att lagen ska rivas upp.

Ylva Johansson hänvisar till den parlamentariska utredning som ser över lex Laval. Hon tänker se över direktiven till utredning, och hon säger:

– Min bedömning är att det går göra betydande förändringar av lagen och ändå hålla sig inom EU:s regler.

En del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär att den förra regeringens och MP:s överenskommelse om migration ska ligga fast, och i det ligger att det inte blir någon arbetsmarknadsprövning som facket vill ha. Ett annat problem som bland annat facket kritiserat är att de jobberbjudanden som utländsk arbetskraft får inte alls är bindande, utan när de kommer till Sverige för att jobba kan lön och andra villkor vara helt förändrade.

Ylva Johansson vill att lön och villkor i jobberbjudandena ska vara juridiskt bindande.

Under valrörelsen lyfte Socialdemokraterna fram heltidsfrågan och förespråkade att Sveriges kommuner och landsting ska inleda förhandlingar om kollektivavtal om rätten till heltid. Den nya arbetsmarknadsministern säger att det inte är en fråga för regeringen utan det är socialdemokraterna i Sveriges kommuner och landsting som får tar sig an frågan.

Fakta

• Lex Laval begränsar fackets möjligheter att ställa krav och ta strid för dem när det gäller anställda som arbetar på utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. Lagen innebär bland annat att facket bara får kräva minimilöner.

• Arbetsmarknadsprövning innebär att fack och arbetsgivare är med och bedömare behovet av arbetskraft i de olika branscherna