– En otroligt tydlig jobbmarkering.

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson berättar om vad han tog fasta på i Stefan Löfvens regeringsförklaring.

– Han organiserar allt runt målet Europas lägsta arbetslöshet 2020 och organiserar det kanske mäktigaste näringsdepartementet vi har haft. Och så säger han att vi ska satsa på en ny industrialisering. Tidigare har vi bara hört från regeringen att vi ska ställa om i den takt som industrin försvinner från Sverige.

Ylva Johansson blir ny arbetsmarknadsminister.

– Ett väldigt klokt val, tycker Karl-Petter Thorwaldsson.

– Hon har sagt att ska göra om arbetsmarknadspolitiken i grunden. Då behövs en stark minister. Jag är säker på att hon är skickad att klara av det.

Den nya regeringen får börja med att stöka undan en del formaliteter. När det är avklarat är det tid för politiska beslut.

– Jag hoppas att det första beslutet blir att införa en 90-dagarsgaranti för alla Sveriges unga under 25 år. Det är så avgörande om man börjar sitt vuxenliv med arbetslöshet och passivitet eller i jobb och utbildning.

Regeringen har inte majoritet i riksdagen. Det skapar problem, men Karl-Petter Thorwaldsson ser också möjligheter, inte minst för parterna på arbetsmarknaden.

– Makten flyttar till riksdagen, som kan ta in parterna på arbetsmarknaden. Jag tror att det kan bli en användbar politisk modell i framtiden.

Redan i regeringsförklaringen bjöd Stefan Löfven in till trepartssamtal mellan regeringen, arbetsgivarna och facken om yrkesinriktat gymnasium och omskolning mitt i livet. Karl-Petter Thorwaldsson drar paralleller till lotteririksdagen mellan 1973 och 1976 när inget block hade majoritet. Regeringen Palme bjöd in till regelbundna överläggningar där även parterna var med.

Även på den punkten är LO-basen nöjd med regeringsförklaringen. Stefan Löfven öppnade för breda överenskommelser.

När Karl-Petter Thorwaldsson lyssnade på regeringsförklaringen hörde han också ”Europas tydligaste markering för ett socialt protokoll”, det vill säga ordning och reda på arbetsmarknaden.

– Den fria rörligheten ska inte användas för att spela ut löntagarna i Europa mot varandra. Svenska löner och kollektivavtal ska gälla i Sverige och Sverige ska jobba för att ändra EU-fördraget i den riktningen.

På en punkt är denna dag historisk. Karl-Petter Thorwaldsson är den första LO-basen som vara med när en arbetare läser upp vilka som ska ministrar i hans regering.

– Jag tror att många säger: ”Tänk att en vanlig arbetare, med väldigt enkelt bakgrund, kan bli statsminister. Jag tror att det har stort symbolvärde.

Karl-Petter Thorwaldsson är själv vald till det finaste uppdrag en svensk arbetargrabb kan få. Nu har en annan arbetargrabb gått och blivit statsminister. Det öppnar för en helt ny diskussion: vem har egentligen det finaste jobbet?

Men det är en annan fråga.