En arkitektskiss över kommunens nya skrytbygge, kulturhuset Väven, ”en plattform för kultur och upplevelser”. Huset ska invigas i november.

En arkitektskiss över kommunens nya skrytbygge, kulturhuset Väven, ”en plattform för kultur och upplevelser”. Huset ska invigas i november.

Reportage Invigningen av det nya kulturhuset Väven skulle kröna Umeås år som en av Europas två kulturhuvudstäder 2014. Bygget har i stället blivit en historia om snabba beslut och tajta förbindelser mellan stadens politiker och privata fastighetsbolag.

En solig höstfredag för en vecka sedan ägde två kulturhändelser rum ett stenkast ifrån varandra i Umeå stad. De representerade varsin idévärld om människans roll i staden och kan ses som en tydlig illustration av den splittring som uppstått i Umeås kulturliv.

1. Den ena kulturhändelsen handlade om en ny sorlande matfestival som anordnades på Renmarkstorget i det närmast kvadratiska centrumområdet som i folkmun kallas för ”Bermuda-fyrkanten” eftersom Umeåbor regelbundet tappar orienteringen när det ständigt rivs och byggs nytt på platsen. Omgiven av livsstilspredikanter och raw-glass stod konferencieren och kulturpersonligheten Staffan Ling i ett tält och diskuterade ramslök med kockar som sprang mellan olika maträtter. Bakom torgets sorl, nere vid älvkanten, står nu den enorma vita byggnaden Väven, även kallad ”Finlandsfärjan”, snart klar. Projektet har lanserats som ett av Umeås ”största byggprojekt någonsin”. Väven är ett nybyggt kulturhus, ägt till lika delar av det privata fastighetsbolaget Balticgruppen som av Umeå kommun, genom ägarbolaget Väven i Umeå AB. Byggnaden ska rymma stadens kulturverksamheter, hotell och restauranger – samt nya lokaler för Stadsbiblioteket.

Fick man för sig att mejla till Väven den fredagen skulle Staffan Ling ha svarat. Ling är nämligen konsult åt Balticgruppen och god vän med dess grundare Krister Olsson och hans familj, vars position i staden sammanfattas väl i en intervju med sonen Jonas Olsson i ett gammalt nummer av Fastighetstidningen:

”Han är uppvuxen i Umeå och känner till varje centimeter av stan.
– Jag vet hur folk här tänker och hur de rör sig. Det är konkurrensfördelarna vi har gentemot en extern aktör, plus att vi kan jargongen inom politiken och känner många i kommun-huset.”

I de gamla lokstallarna som umeborna övertagit har det hållits fester, seminarier och utställningar. Här är det tidskriften Provins som ordnar litteraturafton, för att ett nytt nummer kommit ut.  Foto: Umeå kulturhus

I de gamla lokstallarna som umeborna övertagit har det hållits fester, seminarier och utställningar. Här är det tidskriften Provins som ordnar litteraturafton, för att ett nytt nummer kommit ut.  Foto: Umeå kulturhus

2. Om man promenerade tio minuter norrut från matfestivalen på Rentorget hamnade man i de kommunalt ägda Gamla lokstallarna som stått tomma sedan 2010. Lokalerna har tagits över av ett gäng eldsjälar som döpt byggnaden till ”Kulturhuset”. I slutet av augusti anordnade de en kulturfestival i byggnaden där över 150 kulturaktörer deltog. Tanken med Kulturhuset är att vem som helst ska kunna vara med och påverka det praktiska arbetet. Den här fredagen hade litteraturtidningen Provins valt platsen för det nya numrets släppfest. På den hemmasnickrade scenen satt redaktören i diskussion med Erik Persson, före detta byggstädare i Väven-bygget och även engagerad i det nya Kulturhuset. Perssons upplevelser från Väven har blivit en novell i tidningen: en historia om snabba stadsomvandlingar, entreprenörer och underentreprenörer, om lunginflammation och migrantarbetskraft.

Stadsbibliotekets flytt från Bermudafyrkantens centrum till gränslandet vid kajen där Väven snart kommer att öppna har tett sig obegriplig för de flesta Umeåbor.

Förklaringen går att spåra till framför allt två händelser. År 2005 lanserade Krister Olsson idén om ett bombastiskt konferenshotell på en konstgjord ö mitt i Ume älv i stadens centrum. Samma år beslöt kommunfullmäktige sig för att söka titeln som Europeisk kulturhuvudstad, ett enormt EU-projekt med syfte att öka turism och tillväxt. När staden vann titeln började nedräkningen till 2014 då världen skulle vända blicken mot Umeå.

Det skulle byggas stort, Umeå skulle sättas på den europeiska kulturkartan och klockan tickade. Skyndsamt planerades bygget av Väven och ett 25-årigt hyresavtal mellan Balticgruppen och Umeå kommun skrevs på. Men huset byggdes på löpande faktura och ingen visste vad slutnotan skulle landa på. Ledamöter i kulturnämnden protesterade. Vissa tyckte att besluten om både bygget av Väven och flytten av Stadsbiblioteket hade tagits utan önskemål från eller förankring i nämnden. Kulturhuvudstadsårets tidsram begränsade såväl den politiska insynen som utredningar och diskussioner.

I Umeås kommunhus sitter biträdande kulturchefen Lars Sahlin och berättar att han aldrig varit på ett enda bolagsmöte för Väven.

– Det som är otäckt i det här är att man har skrivit på ett externt hyresavtal som garanterar att Umeå kommun betalar hyran, utan att veta vad det kostar.
Tidspressen har varit påtaglig när byggprocess och verksamhetsutveckling skett parallellt, säger Lars Sahlin till Arbetet.

Tomas Wennström, ordförande för Kulturnämnden i Umeå, säger att det fanns ett behov av ett nytt bibliotek.

– Men visst, vi borde ha varit med från början, både i bolaget och i huset.

Varför var ni inte det?

– Det har med gammal tradition att göra. Gubbarna gör de hårda sakerna; bygger hus och vägar. Kvinnorna gör de mjuka sakerna; verksamheterna, driften och omsorgen. Den kulturen finns tyvärr kvar inom politiken, säger Tomas Wennström.

Den 21 november ska Väven invigas. Det sker med nöd och näppe under Kulturhuvudstadsåret. Kulturhuset i lokstallarna däremot invigdes i augusti med Kulturfestivalen. Något slutdatum är inte satt. Förhoppningen hos dem som varit engagerade i Kulturhuset är att det fria kulturlivet ska kunna fortsätta att använda lokalerna. Mellan Umeås två kulturhus går också skiljelinjen mellan olika samhällsvisioner: den om människan är till för staden, eller staden till för människan.

Anahita Ghazinezam

Umeå

• Antal invånare: 118 358.
• Väven är ett nybyggt kulturhus på kajen i Umeå centrum som beräknas kosta närmare en miljard kronor.
• Umeå stadsbibliotek var ett av landets populäraste bibliotek med cirka 3 000 besökare varje dag. I och med flytten till Väven stiger hyreskostnaden från 10 miljoner till 70 miljoner.
• Kulturhuset i lokstallarna i Umeå har av kommunen erbjudits att hyra sina lokaler för 1 krona fram till december 2015.