Martin Klepke webbledartopp

Vad sägs egentligen i energi­överenskommelsen mellan S och MP?

De handfasta förslagen är få, och de blev knappast tydligare i den efterföljande debatten.

S och MP vill införa höjda säkerhetskrav för kärnkraften, höjda avgifter på kärnavfall och de vill också höja det långsiktiga målet för förnybar energi från 25 till 30 terawatttimmar fram till 2020.

Men vilken instans som kan besluta om säkerhetskrav framstod som oklart, och vilken påverkan de två övriga förslagen får på Sveriges framtida energiförsörjning är likaledes oklart.

Energifrågans viktigaste punkt, hur vi ska säkra konkurrenskraftiga energipriser till svensk industri, står därmed fortfarande utan svar.

Det handlar inte främst om när vi ska börja stänga kärnkraftverk – två av dem, Oskarshamn 1 och Ringhals 1, lider av så eftersatt underhåll att de troligen ändå snart stängs, (vilket möjligtvis kan räknas hem av Miljöpartiet som en politisk seger).

Nej, en verksam energi­politik måste även ta höjd för framtida behov av konkurrenskraftig energi och frågan blir därmed betydligt mer komplex.

Den nya, något luddiga, överenskommelsen mellan S och MP kan främst ses som ett första steg.

I väntan på en bredare energikommission.